FIPRON spot-on pro kočky 1 x 0,5 ml

  • Kód: 10512

Spot-on pro kočky. Ochrana proti blechám až na 5 týdnů, proti všenkám a klíšťatům až 3 - 4 týdny.

  • 136,00 Kč

Skladem: 1ks

n/a

Popis produktu

 Spot-on pro kočky. Ochrana proti blechám až na 5 týdnů, proti všenkám a klíšťatům až 3 - 4 týdny.

Indikace: Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) a s tím spojené alergie na bleší kousnutí (FAD) u koček. Léčba a prevence napadení klíšťaty (Ixodes spp., Rhipicephalus spp.) a všenkami (Felicola subrostratus) u koček. Kontraindikace: Vzhledem k absenci údajů neaplikujte koťatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 1 kg. Nepoužívat u nemocných zvířat (celkové onemocnění, horečka) a zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívat u králíků. Může dojít k závažným reakcím až úhynu. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená charakterem vehikula. V rámci velmi vzácných nežádoucích účinků byly po ošetření zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (alopecie, pruritus, erytém, tvorba šupinek) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly zaznamenány hypersalivace, reverzibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací problémy. V místě aplikace se mohou objevit kosmetické vady (slepená srst, bílé depozity). Vyvarujte se předávkování. V případě přetrvávajících nežádoucích účinků vyhledejte pomoc veterinárního lékaře. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. Obsah léčivých a ostatních látek: 1 tuba (0,5 ml) obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 50 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E 320) 0,10 mg, Butylhydroxytoluen (E 321) 0,05 mg. Čirý žlutě až žlutozeleně zabarvený roztok pro nakapání na kůži - spot-on. Dávkování a způsob podání: Pro nedostatek údajů je minimální doba mezi dvěma aplikacemi 4 týdny. Způsob podání: Podání nakapáním na kůži – spot-on. Dávkování: Aplikujte 1 tubu o obsahu 0,5 ml na kůži mezi lopatky. Způsob podání: Tubu držte hrdlem nahoru a několikrát poklepejte na hrdlo prstem. Opatrně odlomte špičku kroutivým pohybem. Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Hrot pipety přiložte na kůži a několikrát stiskněte tubu tak, aby se celý obsah tuby vyprázdnil přímo na kůži. Pokyny pro správné podání: Jedna dávka zajistí ochranu proti napadení blechami po dobu až 5 týdnů. Přípravek chrání proti klíšťatům po dobu 3 až 4 týdnů. V případě alergické dermatitidy způsobené blechami Ctenocephalides felis se doporučuje opakovat aplikaci přípravku v intervalech 4 týdnů. Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata. Zvláštní podmínky pro uchovávání: Uchovávat mimo dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Uchovávejte v suchu. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP. Potevření sáčku je určeno k okamžité spotřebě. Zvláštní upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. Je důležité zajistit aplikaci přípravku na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek aplikovat pouze na povrch kůže. Nepodávat perorálně nebo parenterálně. Vyhnout se podání přípravku na sliznice (do očí, nozder, na sliznice genitálií a do míst poranění kůže). V případě výskytu blech je vhodné současné ošetření ostatních zvířat v domácnosti ektoparaziticidy. Koupání / šamponování zvířete se nedoporučuje během 2 dnů po aplikaci, stejně jako koupání častější než jedenkrát týdně. Některá klíšťata se mohou po ošetření přichytit, ale jsou usmrcena 24 - 48 hodin po aplikaci. K tomu obvykle dochází před maximálním napitím klíštěte, což minimalizuje, ale nevylučuje riziko přenosu transmisivních onemocnění. Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde zvíře spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou. Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména s dětmi. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Po použití si umyjte ruce. Další opatření: Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Kočkám by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření. Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo vybavení bytu. Březost a laktace: Bezpečnost byla ověřena u chovných a březích koček a u koček v laktaci, kterým byla několikrát podána trojnásobná dávka dávky doporučené. Přípravek může být podán chovným, březím i laktujícím kočkám. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Nejsou známy. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota): Laboratorní studie potvrdily bezpečnost pro cílový druh zvířat. Laboratorní studie byly prováděny na koťatech (ve stáří 8 týdnů) a na kočkách o hmotnosti cca 1 kg. Podaná dávka byla pětkrát vyšší než doporučená dávka. Studie neprokázaly žádné nežádoucí účinky. Riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 6) se může v případě předávkování zvýšit, proto by zvířata měla být vždy ošetřena pipetou správné velikosti, zvolenou podle hmotnosti zvířete. Zvláštní opatření: Vzhledem k potenciálnímu napadení místa obývaného zvířaty blechami je třeba pravidelně dezinfikovat prostředí vhodným insekticidem. S ohledem na riziko možné rezistence parazitů na účinnou látku a s tím spojené snížení účinku terapie by měla být dodržována následující pravidla zacházení s ektoparazitiky: - vyvarujte se příliš častému a opakujícímu se používání ektoparazitik ze stejné skupiny - dodržujte stanovené dávkování a dávkovací režim. Přípravek podávejte v dávkách doporučených výrobcem, aby byl zajištěn optimální terapeutický účinek. Velikosti balení: 1 jednodávková tuba Pouze pro zvířata. ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI Reg. číslo ÚSKVBL: 96/056/12-C ÚSKVBL kod: 9901395 Příbalový leták Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Zeptejte se

* takto označené položky je nutné vyplnit

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem uživatelů webu

Ohodnoťe tento produkt
  • Hodnocení

* takto označené položky je nutné vyplnit