Bolfo 4,442 g medikovaný obojek pro velké psy

Bolfo 4,442 g medikovaný obojek pro velké psy
  • --1%
  • Kód: 1264

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)
Antiparazitní obojek pro velké psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám.
Po nasazení je obojek účinný proti blechám až 5 měsíců, proti klíšťatům až 10 týdnů.
Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis).
Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí.
Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku.
Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.
Obsah léčivých a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje Léčivá látka: Propoxurum 4,442 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem.
Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Zvláštní upozornění:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
Další opatření:
Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.
Použití v průběhu březosti:
Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Neuplatňuje se. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem.
ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI
Reg. číslo ÚSKVBL: 99/015/09-C
ÚSKVBL kod: 9938561
Příbalový leták
ILUSTRATIVNÍ FOTO

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

  • 448,00 Kč

Skladem: 1ks

n/a

Popis produktu

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek) Antiparazitní obojek pro velké psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám. Po nasazení je obojek účinný proti blechám až 5 měsíců, proti klíšťatům až 10 týdnů. Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis). Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku. Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu. Obsah léčivých a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje Léčivá látka: Propoxurum 4,442 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Zvláštní upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat:Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou. Další opatření: Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích. Použití v průběhu březosti: Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné: Neuplatňuje se. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem. ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI Reg. číslo ÚSKVBL: 99/015/09-C ÚSKVBL kod: 9938561 Příbalový leták ILUSTRATIVNÍ FOTO Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Zeptejte se

* takto označené položky je nutné vyplnit

Uvedené recenze jsou nezávislým názorem uživatelů webu

Ohodnoťe tento produkt
  • Hodnocení

* takto označené položky je nutné vyplnit